You are here

Ole Ryttovs tale Sindets Dag 2011 i Bygningen Vejle

Se den her:

 

Eller på youtube.com: http://youtu.be/SZ2gPp8-b1I

Tale v. EN AF OS/Sindets Dag-konferencen i Vejle, 10. oktober 2011 af

Ole Ryttov, Sygeplejefaglig direktør Region Syddanmark.

Når jeg ser ud over salen i dag, ser jeg mangfoldighed. Jeg ser individualister. For selv om der sikkert er en gruppe at passe ind i for os alle, så er vi alligevel unikke – hver især.

 

Det, der gør os unikke – eller særlige, vil vi gerne respekteres for. Vi vil gerne have, at verden omkring os finder os værdifulde i vores miks af at være særlige og samtidig have træk til fælles med andre.

 

Individualitet er fint og godt, men EN AF OS, som vi også markerer her på Sindets Dag, viser, at vi har et kæmpe behov for at føle os som en del af et fællesskab.

 

Psykisk sårbar, sindslidende, psykisk syg – betegnelserne er mange. Men uanset, hvilket navn vi bruger, så er her en gruppe, der i mange, mange år har haft meget svært ved at blive inkluderet i fællesskabet.

 

Fra før statshospitalernes tid har psykisk sårbare været virkelig udstødte. I dag er vi tættere på inkludering, men vi ekskluderer stadig. Og, at EN AF OS foreløbig er berammet til at stå på i 5 år, siger noget om, at der er lang vej endnu.

 

EN AF OS handler om os alle. Og vi skal favne bredt i samarbejdet om at få flyttet holdninger og puste til de gode værdier.

 

-----------------------------------------------------------

 

I psykiatrisygehuset, hvor jeg kommer fra, vil vi naturligvis samarbejde med kommuner, andre sygehuse, praktiserende læger med flere om at sikre vores patienter god og sammenhængende behandling.

 

MEN vi vil bestemt også samarbejde med hver enkelt patient og med hver enkelt pårørende! De er EN AF OS.

 

Som sygehus er det vores opgave at tage os af ”de af os”, som er mest syge. Og i samarbejdet om at hjælpe en psykisk sårbar person til at mestre sit liv, inddrager vi både det psykologiske, det sociale og det biologiske behandlingsaspekt. For vi ved, at medicinsk behandling ikke hjælper uden at vi samtidig opbygger en relation.

 

Og vi arbejder ikke ”i blinde”. Vi har etableret en tværgående forskningsorganisation i sygehuset og forsker målrettet i, hvordan vi bedst muligt kan behandle og hjælpe.

 

Vi er også bevidste om det etiske aspekt i vores hverdag med patienter og pårørende. Derfor har vi etableret landets første klinisk etiske komite inden for psykiatri. Her kan medarbejderne komme med etiske dilemmaer og få gennemdiskuterede tilbagemeldinger, der deles med kollegerne - blandt andet via sygehusets intranet.

 

Vi vil ikke bare have de nationale værdier ”respekt”, ”faglighed” og ”ansvar” stående flot sat op på vores hjemmeside og i vores virksomhedsgrundlag. Vi vil have, at hverdagen på vores psykiatriske afdelinger og ude i lokalpsykiatrierne ”er” de tre værdier.

 

Alle har vi en psyke, som vi føler, at vi kender godt. Men hvor sårbare, vi er over for livets tilskikkelser, ved vi altså ikke på forhånd.

 

Psykosen, som er en af de alvorligste psykiske lidelser, er de fleste af os sikre på - ikke rammer os. Men du og jeg kan ikke vide, om vi vil opleve, at vores forsvarsværker bryder sammen. Sker det, kan vi ikke bare ”tage os sammen”. Men de fleste af os kan komme os efter psykisk sygdom.

 

Blandt andre den norske psykolog og forfatter Arnhild Lauveng har gennem bøger og foredrag vist os, at sådan er det.

 

--------------------------------------------------------

 

Fra undersøgelser ved vi, at mange af os har en tæt relation til en psykisk sårbar person – det kan være en pårørende eller en kollega. Og det er rigtig godt, kunne man sige…… For dermed er vejen banet for, at vi kan blive gode ambassadører for det at være anderledes.

 

I Psykiatrien i Region Syddanmark har vi etableret lokale PsykInfoer til dette formål.

 

Via rådgivning og velbesøgte temaaftener, temadage og konferencer - bare tag et kig på PsykInfos arrangementskalender – når vi – i samarbejde med brugerorganisationerne - ud til mange af regionens borgere.

 

Og dette arbejde skal vi fortsat styrke, så vi kan medvirke til, at vi og vores medborgere bliver mere nysgerrige og mindre forudindtagede. ”Væk med tavshed, tvivl og tabu”, som det hedder i EN AF OS-sloganet.

 

----------------------------------------------------------

 

”At investere i psykiatrien” er titlen på dagens konference – penge er altid en del af investeringen. Men penge gør det ikke, hvis vi ikke mestrer den balancegang det er - med respekt og empati - at forene mangfoldighed og fællesskab.

 

Det vil jeg ønske os alle sammen held og lykke med. Og tro mig – vi får brug for begge dele!

Omfattet af lov om ophavsret. Bragt med tilladelse af Ole Ryttov.