You are here

Kort om Sindets Dag Vejle

Sindets dag er en årlig markering til fordel for psykiatrien i Vejle.

Formålet er at sætte psykiske sygdomme højt på dagsordenen og for at nedbryde fordomme og skabe åbenhed om psykisk sygdom.

Hvert år er der forskellige temaer.

Eller på engelsk: World Mental Health day (wfmh.global)

Sindets Dag Vejle er startet på intiativ af Flemming Leer Jakobsen, SIND Vejle.

Arrangørgruppen består af:

Laila Felicia Vester Nielsen Angsforeningen Vejle

Karin Birch Lange Bedre Psykiatri Vejle

Frederik Brejl Depressionsforeningen

Kent Madsen IFS - Idræt for psykisk sårbare

Inger Ladegaard LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

OCD-foreningen Vejle

Flemming Leer Jakobsen SIND Vejle lokalafdeling

Velfærdsforvaltiningen Vejle kommune

Hanne Bro Psykinfo Region Syddanmark

Med økonomisk støtte fra §18-midler i Vejle kommune plus En af Os kampagnen.